contact en netwerk

Samenwerking

De verschillende organisaties/instanties/ en andere die met ons samenwerken zijn o.a. Kompaan (thans Tractio), LdH Almere/ Lelystad, Scholen ROC, Windesheim,   Tactus, BJZ Amsterdam/ Almere, Politie, Leerplichtambtenaren, SZNKansfonds, Stichting MEE, Flevoziekenhuis, Wijkteams, Centrale toegang, Reclassering, Doenersdreef,  De Schoor, gemeente Almere en bezorgde burgers.

Voor De Huiskamer blijft het belangrijk om met zoveel mogelijk organisaties/instanties samen te werken. Wij denken dat dit een grote meerwaarde is, voor de  jongeren. Wij zullen daarom ook geïnteresseerd blijven  in het zoeken naar nieuwe netwerkpartners.

Maaike Dashorst, begeleider

De Huiskamer (dak en thuisloze jeugd)

Choose2improve (onderwijs)

Vivatur (zelfstandig wonen)

Vovend-J (nachtopvang)

Schoutstraat 41-43, 1315 EW Almere

(3 minuten lopen van het C.S. Almere-Stad)

m: 06 11 86 80 44

e: m.dashorst@kwintes.nl

w: www.kwintes.nl

SZN (Stichting Zwerfjongeren Nederland)

Telefoon 020 – 494 05 15
Twitter @zwerfjongeren
info@zwerfjongeren.nl