Kabinet en gemeenten zetten belangrijke stap naar verbetering jeugdzorg

Nieuwsbericht | 18-04-2023 | 12:30

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) – namens het kabinet – hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Hervormingen in de jeugdzorg zijn hard nodig om jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zo snel mogelijk passende zorg te bieden. Tegelijkertijd moet het hele jeugdzorgstelsel financieel houdbaar worden. Het gaat daarbij om een combinatie van maatregelen en middelen. Afgesproken is dat in 2024 en 2025 besparingen met in totaal € 385 miljoen worden verzacht. Daarmee worden gemeenten zo goed mogelijk in staat gesteld om in ingewikkelde maatschappelijke omstandigheden de jeugdzorg te verbeteren. Dit is een belangrijke stap naar een inhoudelijk akkoord. Nu is het aan kabinet en gemeenten om met aanbieders, professionals en cliëntenorganisaties de totale Hervormingsagenda Jeugd zo spoedig mogelijk vast te stellen en uit te voeren.

Grote hervorming van de jeugdzorg

Staatssecretaris Van Ooijen: “Onze gezamenlijke opdracht is om de jeugdzorg sterk te verbeteren, met de grootste hervorming sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015. Hervormingen zijn nodig om kwetsbare kinderen en gezinnen sneller en beter te kunnen helpen. Het is hoopgevend dat we nu eindelijk een akkoord hebben over de hoofdlijn van de financiële afspraken. Het is nu aan Rijk en gemeenten om met professionals, clientorganisaties en aanbieders in gezamenlijkheid overeenstemming te bereiken over de inhoud van de hervormingen van de jeugdzorg.”

Jeugdzorg van goede kwaliteit

Met de Hervormingsagenda wordt de jeugdzorg de komende jaren sterk verbeterd. Voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen wordt de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg verbeterd. Papierwerk en administratie worden zeer ingrijpend verminderd. Voor kinderen en ouders is het van groot belang dat ze dichtbij huis terecht kunnen bij stevige lokale teams die waar nodig ook zelf hulp bieden. Zoveel mogelijk thuis opgroeien is het uitgangspunt, ook als kinderen hulp nodig hebben. Uithuisplaatsingen willen we zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen. Ook zal er continu worden gewerkt aan het verbeteren van kwaliteit, effectiviteit en blijvend leren.

Commissie van deskundigen

Onderdeel van de afspraken is dat er een commissie van deskundigen wordt ingesteld die tijdens de uitvoering van de hervormingen zal adviseren over hoe het gaat, of de afgesproken acties ook worden uitgevoerd en hoe de uitgaven zich ontwikkelen. Deze commissie kan adviseren hoe om te gaan met een uitgavenontwikkeling die afwijkt van het nu overeengekomen financiële kader.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/04/18/kabinet-en-gemeenten-zetten-belangrijke-stap-naar-verbetering-jeugdzorg

Aantal jongeren in jeugdzorg voor vijfde jaar op rij gestegen

31 oktober 2019

In het eerste half jaar van 2019 is het aantal jongeren in de jeugdzorg opnieuw gegroeid, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste zes maanden van 2019 kregen 366.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, wat neerkomt op bijna 1 op de 12 jongeren.

De afgelopen vier jaar steeg het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt. In 2015 kregen 319.000 jongeren jeugdzorg, in het eerste half jaar van 2019 zijn dat er 366.000. Dit aantal kan nog groeien, aangezien in de vorige jaren de definitieve cijfers ongeveer 5 procent hoger waren dan de voorlopige resultaten.

Onder jeugdzorg vallen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In jeugdhulp is te zien dat ook de duur van de zorg is toegenomen. In 2015 kregen jeugdhulpjongeren gemiddeld 233 dagen zorg, in de eerste helft van 2019 is dit aantal gestegen naar 346 dagen.

De gemiddelde duur van jeugdbescherming nam in de eerste zes maanden van 2019 juist af van 1.035 dagen naar 870 dagen. Ook de duur van jeugdreclassering daalde van 427 dagen in 2015 naar gemiddeld 308 dagen in de eerste helft van dit jaar.

In het noordoosten van Nederland en het midden van Limburg krijgt meer dan 13 procent van de jongeren jeugdhulp. In andere delen van Nederland ligt dit percentage lager. Dit is mogelijk te verklaren door de sociale en economische omstandigheden of beleidskeuzen van gemeenten, maar hier kan het CBS geen uitsluitsel over geven.

Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn flink langer geworden

In 2015 werd de jeugdzorg door het kabinet overgeheveld naar de gemeenten en werden er bezuinigingen doorgevoerd. Sindsdien heeft de sector te maken met steeds grotere problemen. In september gingen jeugdzorgmedewerkers daarom voor het eerst in de geschiedenis staken.

Zo zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg flink langer geworden. Zelfs de urgente probleemgevallen moeten weken of zelfs maanden wachten voordat ze aan de beurt zijn. Bovendien klagen veel medewerkers geen ruimte of tijd te hebben voor het bieden van echt goede zorg. Zij stellen alleen maar aan symptoombestrijding te kunnen doen.

Verschillende organisaties, waaronder de kinderombudsman, luidden de noodklok. Vanwege lange wachtlijsten en de hoge werkdruk krijgen kwetsbare kinderen volgens de kinderombudsman niet meer de hulp die ze nodig hebben. Oorzaken zijn onder meer de toename van het aantal eenoudergezinnen en vechtscheidingen en daarnaast de prestatiedruk waar veel kinderen onder gebukt gaan.

Nieuwe cao voor de jeugdzorg

Werknemers en werkgevers hebben in oktober een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de jeugdzorg. Onderdeel van de afspraken is onder meer een loonstijging van 4 procent per januari 2020.

De partijen hebben ook besloten om maatregelen te bespreken die buiten de cao vallen, zoals het verminderen van de werkdruk. Dit overleg aan de zogenoemde ‘arbeidsmarkttafel’ wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid. Jeugdzorg Nederland hoopt dat ook de gemeenten, die de jeugdzorg financieren, bij dit overleg betrokken worden.

FNV zegt in een reactie dat de problemen in de jeugdzorg nog steeds worden onderschat door de politiek. “De budgetten voor de jeugdzorg stijgen niet evenredig mee met de stijgende vraag. Sterker nog, de budgetten nemen alleen maar meer af en gemeenten buitelen momenteel over elkaar heen om nieuwe bezuinigingen aan te kondigen”, aldus Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Op 15 november voeren jeugdzorgmedewerkers weer actie bij de Tweede Kamer.

https://www.nu.nl/binnenland/6007685/aantal-jongeren-in-jeugdzorg-voor-vijfde-jaar-op-rij-gestegen.html?redirect=1

Emile Roemer in ‘de huiskamer Almere’

Flevoland

1 / 1
zoom out

ALMERE – Een behoorlijk aantal Almeerders heeft zaterdagmiddag SP-leider Emile Roemer onthaald in het centrum van Stad. De SP’er was hier voor de aftrap van verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van SP Flevoland.

De aftrap begon op de Grote Markt waar Roemer ontvangen werd door een grote groep SP’ers en muziek van ‘The Originals’. Na een korte toespraak begon de club aan een wandeling door het winkelcentrum waarbij de SP-leider ook Almeerders te woord stond.

Aansluitend aan de stadswandeling bezocht Roemer De Huiskamer van Kwintes, een project voor dak- en thuisloze jongeren. De groep bestaat uit jongeren van 15 tot met 23 jaar die in een crisissituatie zijn gekomen als gevolg van bijvoorbeeld gebroken gezinssituatie, verslaving, psychiatrische problematiek, schulden, voortijdig afgebroken schoolopleiding, of crimineel gedrag. De Huiskamer biedt ondersteuning bij financiële vragen en helpt bij het zoeken naar werk of een opleiding.

de huiskamer almere 2011

‘Wij hebben onze pijlen gericht op de jeugd, daar ligt de sleutel voor de toekomst’

Robert Alex Roch is projectleider bij de Huiskamer in Almere. Voorheen werkte Robert een tijd in de hulpverlening en op een aantal internaten in Almere. Toen hij gevraagd werd om het Huiskamer project op te starten was hij als schoolmaatschappelijk werker werkzaam geweest. Hij is dus iemand die zich al jaren inzet voor moeilijke, dakloze, kansloze kinderen en jongeren.

Het huiskamer project is gestart in juli 2011. De Huiskamer is een inloopplek voor dak- of thuisloze jongeren. Naast een van alle gemakken voorziene huiskamer, kunnen de zwerfjongeren via de huiskamer sporten (er is een sporthal voor balsporten, een zwembad en een dojo), muziek maken en worden ze bijgestaan in problemen waar ze tegenaan lopen, op persoonlijk vlak, op school of met hun werk.

De Huiskamer probeert ze weer een toekomst te geven: een leven waarin ze deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De deur staat altijd open. De jongeren kunnen gewoon binnenlopen, opbellen of zich via de website aanmelden (dat kan zelfs anoniem), maar het gebeurd ook dat ze door de politie of een zorginstelling naar de Huiskamer worden gestuurd. De Huiskamer zorgt er dan voor dat ze een slaapplek en uiteindelijk woonruimte krijgen.

De huiskamer doet veel om de jongeren te bereiken en de jongeren die daar opgevangen worden voelen zich veilig en gesteund door de begeleiders. Wat kan de Pig Bank doen voor zo’n duidelijk gesubsidieerd initiatief? Best veel, want die subsidie dekt alleen het strikt noodzakelijke. Van duizend euro zouden ze meer maaltijden aan de jongeren kunnen geven. Vaak hebben de jongeren al dagen niets gegeten. Een gevulde maag maakt positiever en weerhoudt je van stelen – zegt Robert. Naast eten zou de huiskamer ook steun kunnen gebruiken bij het uitbreiden van het begeleiden van jongeren; van het kopen van een buskaart om naar werk of school te kunnen gaan, tot het helpen met huiswerk of solliciteren.

de huiskamer van Almere

 

Dit project is ontwikkeld voor jongeren die dak- of thuisloos zijn. Vanuit de huiskamer bieden we jou verschillende activiteiten aan in en bij verschillende locaties.
De huiskamer is gezellig ingericht en van alle gemakken voorzien. Zo hebben we computers staan waar je gebruik van kan maken en is er een tv en X-box aanwezig. Speel gezellig bij ons een potje tafelvoetbal. Of ga er op uit met een van onze relaxte begeleiders om je muziektalent te ontwikkelen, te fitnessen, te kickboksen of ontspannen te zwemmen.

We bieden al deze mogelijkheden aan zonder enige kosten te rekenen.
Buiten deze activiteiten staan wij klaar jou hulp te bieden bij school, werk en /of andere dingen waar je tegen aan loopt of even geen raad mee weet. Maar natuurlijk mag je bij ons ook even langs komen voor een kopje koffie of thee. Je bent welkom!

 

Pig Bank Prijs

april 24, 2012 in Nieuws by admin

ALMERE – Het Huiskamerproject voor dakloze jongeren van Kwintes is in de prijzen gevallen. Het gaat om de Pig Bankprijs. Pig Bank is een organisatie die ideeën met een maatschappelijk doel ondersteunt. De Huiskamer werd uit zes kandidaten gekozen. Dat meldt Almere Vandaag. De prijs werd uitgereikt tijdens een netwerklunch, waarbij ook Stichting Zwerfjongeren Nederland en United Voices waren.

soepdag 20 november 2011

Soepdag voor buurt bij jongerenproject De Huiskamer
REGIO | 20 november 2011 | reageer | Door de Dichtbijredactie

ALMERE – Om de aandacht te vestigen op het dak- en thuislozenproject De Huiskamer en in contact te komen met de buurt werden omwonenden van de J.G. Suurhoffstraat 45 vrijdag getrakteerd op een kop soep.

Het project De Huiskamer is ontwikkeld voor jongeren die dak- of thuisloos zijn en in een moeilijke situatie zitten. Om hen op het goede spoor te houden, moeten de jongeren een plek hebben waar ze kunnen ontspannen en waar ze op kunnen terugvallen. De Huiskamer is zo’n plek.

Vanuit de gezellig ingerichte huiskamer aan de J.G. Suurhoffstraat en op andere locaties worden verschillende activiteiten aangeboden. Zo zijn er computers, is er een televisie en een spelcomputer. Jongeren kunnen zich ook uitleven met een spelletje tafelvoetbal of er op uittrekken met één van de begeleiders. De activiteiten zijn kostenloos.

Ook wordt hulp geboden bij school, werk of andere dingen waar jongeren tegen aanlopen of even geen raad mee weet. Jongeren zijn ook welkom om slechts een kopje koffie of thee te drinken.

Het project De Huiskamer is een samenwerkingsverband tussen Kwintes, De Schoor en LSG-Rentray.