briefpost adres in Almere aanvragen

Briefadres
Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk als u in een instelling voor gezondheidszorg of in een gevangenis verblijft. Maar ook als u geen vaste woonruimte heeft. Een briefadres is het adres van een bekende die uw post ontvangt.

Hoe vraag ik een briefadres aan?
Per heden 1 juli 2013 is de procedure voor het aanvragen en/of verlengen van een briefadres in de Gemeente Almere gewijzigd.

Ga direct naar de website van de Gemeente Almere via de volgende link; Briefadres Almere Aanvragen

Aanvraagformulieren briefadres/verlenging briefadres
De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar in de centrale hal; u kunt deze vinden op de aanwezige folderrekken.

Brievenbus
In de centrale hal van het Stadhuis hangt een brievenbus met het opschrift “Aanvraag en verlenging briefadres Burgerzaken”.

In deze brievenbus kunt u uw aanvraag- of verlengingsformulier briefadres deponeren.

Afhandeling en beslissing op uw aanvraag
Het kan zijn dat de behandelend ambtenaar nog aanvullende vragen heeft met betrekking tot uw aanvraag. In dat geval wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor het spreekuur.
Na het behandelen van uw aanvraag wordt aan u schriftelijk dan wel persoonlijk een beschikking uitgereikt.
Bij de aanvraag van een briefadres heeft u nodig:
• een schriftelijke uitleg, waarin u vertelt waarom u een briefadres nodig heeft;
• schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het briefadres;
• een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner; en
• een geldig legitimatiebewijs van uzelf.
Let op: Een kantoorpand/ bedrijf kan nooit als briefadres opgegeven worden.
De persoon met wie u afspreekt dat hij of zij uw post ontvangt moet ervoor zorgen dat de post u persoonlijk bereikt. Het is daarom niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus of een leeg adres. Eventueel kunt u via de gemeente het adres van het Leger des Heils gebruiken als briefadres.
Een briefadres kan worden gekozen in heel Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar u voor het laatst een woonadres had. U moet de aanvraag indienen bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt.
Per woonadres mag maximaal één briefadres staan ingeschreven. Een briefadres mag maximaal een jaar bestaan (een toekenning van zes maanden en een verlenging van zes maanden).
Voor het aanvragen van een briefadres heeft u van de briefadresgever (hoofdbewoner) nodig:
• schriftelijke toestemming;
• een geldig legitimatiebewijs van de briefadresgever.
Briefadres toegekend voor 15 juni 2011
Alle briefadressen die voor 15 juni 2011 zijn toegekend, lopen af op 15 december 2011.
• Heeft u een briefadres (in dit geval bent u briefadreshouder), dan betekent dit dat u uiterlijk 15 december moet staan ingeschreven op een woonadres. Uw briefadres vervalt.
• Staan er een of meerdere briefadressen ingeschreven op uw woonadres (in dit geval bent u briefadresgever), dan vervallen deze briefadressen op 15 december. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.