CBS ziet aantal daklozen stabiliseren, maar branche ziet ‘overvolle opvang’

Het aantal daklozen in Nederland lag op 1 januari van dit jaar op 32.000, 4000 minder dan een jaar eerder. Vooral het aandeel 18- tot 27-jarigen is gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de jarenlange stijging van het aantal daklozen tot stilstand gekomen, stelt het CBS.

Sinds 2009 houdt het statistiekbureau het aantal daklozen in Nederland bij. Sindsdien is het aantal bijna verdubbeld. 80 procent van de daklozen is man, en ongeveer een derde woont in een van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Een op de vijf daklozen heeft een niet-westerse migratieachtergrond.

Het CBS plaatst een aantal kanttekeningen bij de cijfers. Daklozen ouder dan 65 jaar worden bijvoorbeeld niet meegenomen, omdat zij niet voorkomen in de bronnen waarop het CBS zijn onderzoek baseert. Ook dakloze ongedocumenteerden komen niet in de berekeningen voor.

Verder rekent het instituut thuislozen niet mee. Ze hebben net als daklozen geen eigen woonruimte, maar staan wel ingeschreven in het bevolkingsregister, met een adres bij een vriend of familielid. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘bankhoppers’.

NOS

Ook Valente, de branchevereniging voor maatschappelijke opvang, plaatst kanttekeningen bij de cijfers: “In Nederland zijn veel onzichtbare dakloze mensen, die her en der verblijven, maar geen eigen dak boven het hoofd hebben.”

lees verder >>> https://nos.nl/artikel/2404032-cbs-ziet-aantal-daklozen-stabiliseren-maar-branche-ziet-overvolle-opvang