de huiskamer van Almere

De Huiskamer is inloop/huiskamerproject voor dak en thuisloze jongeren. Dit is op een vaste locatie in Almere Stad, (nieuwe locatie! Schoutstraat 41-43, 1315 EW Almere) met daarnaast losse activiteiten op het gebied van sport, buitenactiviteiten, muziek, graffiti, kunst en al wat aansluit bij de doelgroep dak en thuisloze jongere.
Deze groep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 15 t/m 23 jaar die in een crisissituatie zijn gekomen als gevolg van problemen, zoals een gebroken gezinssituatie, verslaving, psychiatrische problematiek, schulden, voortijdig afgebroken schoolopleiding, crimineel gedrag (veel plegers), minder begaafdheid, lichamelijke problematiek of combinaties hiervan en die dak- of thuisloos zijn geraakt.
De Huiskamer vangt deze jongeren op en begeleid hen volgens principes van de presentiebenadering. Deze werkwijze zou je kunnen omschrijven als een praktijk waarbij de hulpverlener zich aandachtig en toegewijd op de jongere betrekt en zo leert zien wat er bij hen op het spel staat, van verlangens tot verdriet, en in aansluiting daarop gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie zou kunnen worden gedaan en wie hij/zij voor die jongere zou kunnen zijn.

Wat heeft De Huiskamer te bieden?

– Ondersteuning bij het zoeken van een woonplek
– Ondersteuning bieden bij financiële vragen
– Ondersteuning bij het zoeken naar werk of een opleiding
– Ondersteuning bij jongeren met psychische problemen
– En plek waar je gewoon kan chillen (computer, creatief bezig zijn, enz.)
– Jongeren die in een gezinssituatie (gezin) problemen hebben
– Een warme maaltijd nuttigen (12:30)

Als eenmaal duidelijk is geworden wat de eventuele hulpvraag van de jongere is, wordt er samen met de jongere meteen een “plan” gemaakt.

Prijs gewonnen

De Huiskamer heeft in april 2013 deelgenomen aan een wedstrijd die werd georganiseerd door het Oranjefond, de Kroonappel.
Deze landelijke wedstrijd werd eerst gestreden op lokaal (Flevoland) niveau. De Huiskamer was in haar categorie (jeugd) als winnaar uit de bus gekomen in Almere. We zijn toen doorgedrongen tot de landelijke finale die plaats vond in Utrecht. Helaas behoorden wij niet tot de uiteindelijke winnaars van de Kroonappels 2013. Wel hebben we door onze deelname aan de Kroonappels nog meer naamsbekendheid verworven. Zowel in Almere als daarbuiten.

 

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *